Så realiseras kommunens enorma skolavtal – bristande upphandling kan vara lagbrott

Förra året presenterade Uddevalla kommun ett mycket omfattande avtal tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö för att lösa bristen på skolor och andra samhällsfastigheter i Uddevalla. Planerna har nu börjat realiseras – trots flera bestående frågetecken och att bristen på upphandling kan vara ett lagbrott.