Så slipper du problem med arga måsar i sommar

Aggressiva fiskmåsar som bygger sina bon på hustak, kajor som stör och skräpar ner. Ett klassiskt bohuslänskt problem som dyker upp under våren och sommaren. För att förhindra ovälkomna flygande inkräktare ska man börja förebygga redan tidigt under våren, säger miljöinspektören Henrik Söderberg.