Politikerna vill satsa på att locka folk till stadskärnan visar Bohusläningens enkät.