Säkerhet och arbetsmiljö i fokus under vägarbetet vid Torp

Kontroll av skyltning och säkerhet vid vägarbeten. Det stod i fokus när Trafikverket genomförde arbetsplatskontroller vid vägarbetet på Torp.
– Syftet är att utveckla säkerheten och arbetsmiljön för vägarbetarna, säger Fredrik Andersson, på Trafikverket.