Säljer förfallen torpstuga vid Havssten

Om det finns någon hugad spekulant på en timmerstuga i naturskönt läge så kan det vara dags att höra av sig till kommunen. Säljs torpet inte blir byggnaden sannolikt riven.