Anegrund är ett av Uddevallas starkt förorenade områden. Här vill kommunen bygga attraktiva bostäder. KD rasar mot att en rapport om saneringskostnader hölls hemlig inför beslutet att köpa marken.