Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Schemaförändringar behövs när heltid ska bli norm

Heltid en norm, deltid en möjlighet – så lyder målet med den så kallade Heltidsresan. En satsning för att klara av behovet av personal i välfärden.

Statens, Kommuner och Landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal började resan mot heltid 2016. Vid årsskiftet 2018 tog varje kommun och region fram en deras egna handlingsplaner.

– Det har varit ett stort gensvar både från arbetsgivare och fackförbund. Det här året har vi skiftat fokus från framtagandet av handlingsplan till genomförande av den. Vi har haft flera konferenser med totalt över 2000 medverkande, berättar Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL

"Omstritt bland nattpersonal"

Genom tre steg arbetar nu SKL och Kommunal för att heltid ska bli en norm inom välfärden. Det innebär att deltidsarbete ska ersättas med heltid, samtliga nyanställningar ska vara på heltid och att man arbetar aktivt med jämställdhet.

I de flesta kommuner, regioner och landsting arbetar man nu utefter handlingsplanen för att få fler att gå upp i arbetstid. Men för att arbetsplatserna ska klara av att erbjuda alla anställda heltid behöver det göras förändringar av arbetspass och scheman.

– Det som varit omstritt är bland annat arbetstiden för nattpersonal, där har det väckts kritik. Det är viktigt att arbetsgivare för dialog med medarbetarna. De kan verksamheten och kan ha värdefull input. Det kan vara så att arbetsgivaren behöver fatta beslut som inte uppskattas av medarbetarna, men om man haft en bra dialog ökar förståelsen för besluten, säger Hedberg.

Går det att genomföra heltidsresan utan att göra förändringar av arbetspass?

– Det ser så olika ut i olika verksamheter så det finns ingen generell lösning. Men gör man en sådan här stor förändring så krävs det ofta omfattande ändringar i verksamheten.

Halv miljon medarbetare behövs

Bakgrunden till heltidssatsningen är den personalbrist och svårigheterna med att rekrytera personal inom både kommunala och regionala välfärdsyrken. Totalt räknar SKL med att en halv miljon nya medarbetare behövs de närmsta tio åren. Genom att fler deltidsarbetare går till heltid möter man det personalbehovet.

Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta en timme mer i veckan, skulle det motsvara cirka 6000 heltidsanställda, enligt SKL.

Men för att få till en förändring innebär det även ett jämställdhetsarbete - där synsättet på män och kvinnors fördelning av arbetstid behöver förändras. I dag är normen fortfarande att männen arbetar heltid och kvinnor deltid för att ta hand om barn och hemarbete.

Inom vård- och omsorgsyrken är fyra av fem anställda kvinnor, vilket ökar inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor, genom att få fler att arbeta heltid ska den klyftan minska menar SKL.

2021 är målet att heltid ska vara norm inom kommuner och regioners välfärdsyrken.