Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Sharenting", föräldrar som lägger upp bilder på sina barn på sociala medier, har blivit en omdiskuterad fråga. Bild: Fredrik Sandberg/TT

"Sharenting" kan strida mot lagen

Att föräldrar lägger upp bilder på sina barn på internet, så kallad "sharenting", kan väcka ilska hos barn och ungdomar som inte har gett sitt samtycke till föräldrarnas dokumenterande i sociala medier. När barnkonventionen nästa år blir svensk lag ökar barnens skydd, något som på sikt kan leda till nya lagar som påverkar vad föräldrarna får lägga ut på internet

Att dela bilder på sina barn på sociala medier, så kallad "sharenting", utan att ha fått barnens samtycke, har blivit ett omdiskuterat ämne den senaste tiden. Detta efter att den amerikanska skådespelaren Gwyneth Paltrow i våras lade ut en bild på sin dotter Apple i en skidlift, något som fick dottern att ryta ifrån i kommentarsfältet.

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter som bör gälla för världens barn. Från den 1 januari 2020 blir den svensk lag. Barns rättigheter kommer att stärkas juridiskt, något som kan komma att påverka vilka bilder och vilken information föräldrar får sprida om sina barn på internet utan att bryta mot lagen.

-Det kommer bli tydligare att barns rättigheter måste vägas in, även om det inte står i lagarna att man ska ta hänsyn till barnens bästa eller värna om barnens integritet. Man kommer att kunna lägga barnkonventionen ovanpå de svenska lagarna och tillämpa den direkt, på ett annat sätt än vad man kan i dag, säger Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen.

En pågående utredning kartlägger också hur väl den nuvarande svenska lagstiftningen stämmer överens med barnkonventionen, något som på sikt kan leda till lagförändringar och nya lagar.

Eget privatliv

En av barnkonventionens artiklar slår fast att barn har rätt till ett eget privatliv. Det har väckt frågor kring om föräldrar bryter mot barnkonventionen om de lägger upp en bild på sina barn, om barnen själva upplever att bilden är kränkande eller pinsam.

Men om barnkonventionen kommer att kunna åberopas i ett fall av oönskad "sharenting" går inte att avgöra i nuläget.

-Om det kommer bryta mot barnkonventionen vet vi inte förrän barnkonventionen blir lag. När den blir det kommer barnkonventionen att kunna åberopas i domstol, och vi kommer då få en praxis för vad domstolarna anser att barnkonventionen innebär och hur den ska tolkas, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för svenska delen av organisationen Ecpat som arbetar mot barnsexhandel, och vars arbete har sin grund i barnkonventionen.

Dagens situation, där unga människor kan finnas på sociala medier redan före födseln i form av en ultraljudsbild och har bilder från de första åren av sina liv publicerade på olika plattformar, är unik och går knappast att jämföra med något annat tidigare i historien. Det anser Elza Dunkels, internetforskare och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Men enligt henne är ett totalförbud mot att lägga upp bilder på sina barn varken troligt eller önskvärt:

"Stor skillnad"

-All typ av delning på internet är kontextuell. Var det läggs upp och i vilket sammanhang gör stor skillnad. Skriver föräldern en kränkande eller nedsättande kommentar under bilden på barnet är det såklart något helt annat än att lägga upp en bild med en text där man förklarar hur mysigt man har haft det på stranden.

-Ett totalförbud mot att lägga upp bilder på sina barn skulle ha negativa konsekvenser. Det skulle bli ett stort hinder för en stor nätkultur som finns i dag, där man berättar om sitt liv, ber om råd, och ger råd till andra. En begränsning av det skulle vara ett stort ingrepp, som man i så fall skulle behöva tänka igenom ordentligt, säger Elza Dunkels.

Enligt Elza Dunkels är det viktigt att föräldrar gör det till en rutin att fråga barnen innan man lägger upp en bild på dem. Det kan också vara bra att fundera över sina egna motiv bakom att lägga upp bilden.

-Det jag har sett när unga klagar på sina föräldrar är att barnen ofta tycker att det handlar om egoism från förälderns sida. Att föräldrarna lägger upp bilder för sin egen skull, inte för barnens skull. Som förälder kan man tänka efter en extra gång så att man vet att man inte objektifierar barnet och att barnet inte bara blir en accessoar i ens liv.

Hur tänker du kring bilder på dina barn på nätet?

Thomas Bergh tillsammans med Kevin Henriksson, 12 år, Evelina Bergh, 5 år och Melissa Bergh 3 år.

Thomas Bergh säger att han blivit mer medveten om vad han lägger ut för typ av bilder på sina barn. – När det kommer till den äldsta så stämmer jag nog av innan jag lägger ut någonting men inte lika ofta med de små. Men generellt är jag noga med vad jag lägger ut för typ av bilder. Att de är städade och inget naket eller liknande. Man är ju medveten om att det finns skumma typer på nätet och att man är lite försiktig helt enkelt. – Vi hade ju en incident här för ett tag sedan men det gällde inte någon av barnen, skrattar Thomas Bergh och fortsätter: – Då var det mamma som var pinsam, tycktes det, så vi tog ner den och la upp en annan, säger han och slänger ett menande ögonkast på Kevin, 12 år. – Jag kan förstå tanken med Sharenting och i grunden är det säkert en bra sak men jag funderar på vem som skulle kontrollera detta och hur det då hade sett ut i sådana fall?

Mamma Thaweerat Ketsaenta med sonen Alex, 2 år och dottern Alice 11 månader.

Thaweerat Ketsaenta brukar lägga upp bilder på nätet men är försiktig. – Jag är alltid lite försiktig med bilder på sociala medier men samtidigt har jag mycket av min släkt utomlands och det är ett enkelt sätt för oss att hålla varandra uppdaterade. Min krets på Facebook är väldigt liten och består bara av personer som jag känner så jag är därför inte speciellt orolig. Jag skulle aldrig acceptera en vänförfrågan från någon som jag inte känner. Men det är viktigt att skydda barnen och tänka en extra gång innan man lägger ut något på nätet, helt klart.

Oskar och Åsa Sjöström tillsammans med sonen Elliott, 5 år.

Familjen Sjöström säger att de bägge har sina profiler låsta på sociala medier och att man bör använda ett stort mått av försiktighet. – Jag tror att om man är en influenser eller liknande och delar väldigt mycket av sitt liv på nätet så ska man definitivt ha den dialogen med sina barn men också tänka framåt åt dem. Det är viktigt att tänka på barnens integritet och på framtiden. Jag brukar alltid visa mina bilden innan jag lägger ut, säger Åsa Sjöström. Gällande hur man kan komma att applicerat den nya lagen på personliga foton tycker Oskar att samtalet borde få en större plats i vardagssamtalet. – Jag tror att det här samtalet behöver föras bland människor i samhället så att det blir applicerat på ett mer naturligt sätt snarare än att instifta lagar. Det känns hårt och fyrkantigt, säger han.

Carsten och Annika Eschmeier tillsammans med barnen Tilda, 6 år, Leini 8 år och Mia, 3 år.

Familjen Eschmeier är på besök från Tyskland och berättar att det inte lägger ut bilder på barnen över huvud taget. – Nej, vi lägger inte ut bilder på barnen på sociala medier och det är ett beslut som vi tagit tillsammans, säger pappa Carsten Eschmeier. – Vi har valt att göra så för barnens skull. När de blir äldre kommer vi tillsammans att diskutera om hur vi ska göra då, säger mamma Annika Eschmeier.