Edingsgatan ska få en säkrare och bredare väg för cyklister och gående.