Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M), till vänster, säger ifrån på skarpen mot kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP). Bild: Edvin Bergström
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M), till vänster, säger ifrån på skarpen mot kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP). Bild: Edvin Bergström

Skarp kritik efter interna bråk om skolmatskostnader

En långvarig intern konflikt om måltidskostnader har ställts på sin spets. När barn- och utbildningsnämnden vägrade betala 2,8 miljoner till samhällsbyggnadsnämnden valde kommunens högsta ledning att flytta pengarna ändå. "Det är en idiotlösning och jag är oerhört kritisk till hur processen har hanterats", säger ordförande Roger Ekeroos (M).

Bråket startade 2015 när kommunen centraliserade serviceverksamheten för att höja effektiviteten, beskriver Roger Ekeroos. Där ingår bland annat ansvaret för kommunens måltidsverksamhet.

– Barn- och utbildningsnämnden är en stor kund till måltidsservice och det blir en stor kostnad. Men man har under åren inte varit överens mellan enheterna vilket pris som ska gälla, säger han.

Han beskriver att förvaltningens ekonom har räknat fram en budget för skolmåltiderna men också signalerat att serviceenheten ska ha tagit ut för höga kringkostnader.

– Det rimmar dåligt med att vi ska spara och detta har vi kritiserat enormt. Det är en jättekonflikt mellan tjänstemän som inte har gått att lösa. Men detta var före min tid.

– När jag började för ett år sedan gick vi igenom ekonomin och hade några möten, men det var fastlåst och fruktansvärt irriterat. Vi har inte gått i mål, säger Roger Ekeroos.

När ekonomiredovisningen visade ett kraftigt underskott för 2019 delade kommunledningskontoret upp skulden, enligt Roger Ekeroos, och 2,8 miljoner kronor landade på barn- och utbildningsnämnden.

– Vi blev väldigt irriterade. Vi betalar redan några miljoner extra. En enig nämnd sa att detta inte är okej.

"Skriv inte på"

Nämnden gav också direktiv till förvaltningschef Staffan Lindroos att inte attestera fakturan, alltså godkänna den för betalning.

I stället godkände kommundirektör Peter Larsson fakturan som förde över 2,8 miljoner till samhällsbyggnadsnämnden. Peter Larsson är också för närvarande tillförordnad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Christer Hasslebäck var informerad och väldigt medveten om det här. Jag har till och med gått in till honom och pratat och sagt att jag tycker att du ska backa. Detta är en olämplig hantering, säger Roger Ekeroos.

– Det är en idiotlösning och jag är oerhört kritisk till hur processen har hanterats.

Som kommunstyrelsens ordförande är Christer Hasslebäck (UP) ytterst ansvarig politiker i kommunen och har därmed rätt att ge kommundirektör Peter Larsson direktiv att godkänna fakturor.

– Staffan Lindroos vägrade att attestera. Han gjorde det på direktiv från nämnden, det är en enig nämnd och vi har största respekt för honom. Nu körde kommunledningen över hans attesträtt och det kan jag som nämndordförande inte släppa igenom, säger Roger Ekeroos.

På hans initiativ har därför barn- och utbildningsnämnden, bun, nu begärt att kommunstyrelsen ska reda ut vad som gäller i fråga om delegation och attesträtt.

– Det är inget olagligt som har begåtts, det har jag kollat upp, men det är oredligt och olämpligt.

Tillbakavisar kritiken

Christer Hasslebäck tillbakavisar kritiken och framhåller att det handlar om en intern fråga mellan nämnder som inte påverkar kommunens totala resultat.

– Ekonomichefen har tagit ett beslut och det får man rätta sig efter. Om man inte är nöjd med systemet borde man lägga kraften på att förändra det framåt och inte titta historiskt. Det har jag framfört till bun, att man ska lägga kraft där det betyder något.

På en direkt fråga om kritiken från Roger Ekeroos och nämnden svarar Christer Hasslebäck att "alla nämnder arbetar med att minska sin kostnadsmassa" och upprepar att det ändå är bättre att förändra systemet och inte titta bakåt.

– Från kommunens horisont är det här en icke-fråga, säger han.

Enligt protokollet från barn- och utbildningsnämnden konstaterar även en av oppositionens ledamöter, Sonny Persson (S), att "det inte är acceptabelt".

Peter Larsson avböjer att kommentera ärendet.