Skolskjutsen dras in – barnen tvingas ut i trafiken

Till hösten mister flera barn som går på Forshällaskolan rätten till skolskjuts. De kommer då att tvingas ut att gå på 70-vägar utan belysning och vägren. Oron för barnens säkerhet är stor hos berörda föräldrar:
– Det borde vara noll tolerans för att låta barn gå på den vägen, säger en mamma.