Socialtjänstens förslag: Höj hyrestaket för LSS-boenden

Socialtjänsten i Uddevalla har kommit med förslaget att hyrestaket för bland annat LSS-boenden ska höjas med totalt 1 900 kronor.
– Vi har noterat under väldigt lång tid att vi inte har hanterat detta, säger Malin Normann, socialchef i Uddevalla.