Sörkällegatan öppen igen – vägarbetet klart i förtid

Sörkällegatan i Uddevalla har på grund av vägarbete varit avstängd i drygt ett halvår och den skulle fortsätta vara det en bit in på hösten. Men nu kommer ett glädjande besked till alla bilister, cyklister och fotgängare: Arbetet är färdigt och gatan är öppen!

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det var i början av januari som arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg samt vägbana inleddes på Sörkällegatan i Uddevalla. Sedan dess har gatan varit avstängd för all genomfartstrafik och arbetet förväntades bli färdigt först i slutet på september. Tack vare ett lyckat samarbete mellan Uddevalla kommun och entreprenören Markbygg har gatan nu öppnat i förtid.

– Arbetet har gått bra så vi kunde gasa på och bli klara innan semestrarna börjar. Projekt som dessa tar ofta längre tid än planerat eftersom oväntade saker lätt uppkommer. Så det var ju bra att det tvärtom kunde slutföras tidigare den här gången, säger Edvard Hansson, byggledare på Uddevalla kommun.

ANNONS

Han berättar att det främsta syftet med ombyggnaden är att skapa en bättre och säkrare cykelväg. Förut fick cyklister trängas med fotgängare på trottoaren.

– Det här kommer underlätta mycket för de som cyklar. Nu finns en bred sammanhängande cykelväg från Kapelle till Agneberg.

Gång- och cykelvägssträckan binder alltså ihop cykelstråken i centrum med de i söder. Utöver detta har vägbanan på Sörkällegatan fått en annan beläggning och man har lagt nya elkablar. Husen som ligger längs gatan har dessutom fått förbättrade servisledningar för vatten och avlopp.

– Lite arbete vid sidan av gatan återstår men vi kommer inte behöver stänga av vägen igen, avslutar Edvard Hansson.

ANNONS