Stabsassistenten om varför hon gick med i Hemvärnet

Under flera år har man sett ett försämrat säkerhetsläge i Sverige och Europa. Men efter att kriget i Ukraina bröt ut har antalet sökningar till Hemvärnets Bohusbataljon ökat dramatiskt. Stabsassistenten Anette Ekdahl gör sitt sjätte år och menar att det är viktigt att veta ”varför gör jag detta?”.
– För oavsett vad som händer i vår omvärld så behöver vi ta hand om vårt land, ta hand om våra gränser och försvara vår suveränitet, säger hon.