Riskerna för skred och ras är stora vid Bäveåns inlopp och kommunen arbetar för att lösa ett översvämningsskydd. Notan är för närvarande beräknad till en miljard kronor.