Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Biskop. Biskopen Lars Eckerdal avkragar två pensionerade präster, för att de lett gudstjänster i Missionsprovinsen,

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Stiftet stänger av två av sina präster

Domkapitlet, lett av biskop Per Eckerdal, utesluter två präster i stiftet från rätten att utöva ämbetet, sedan de hamnat i onåd på grund av att de lett gudstjänster hos Missionsprovinsen. Beslutet fattades på torsdagen, efter månader av förberedelser. …

Det är sex präster i stiftet som vållat stiftsledningens ogillande, som nu leder till domkapitlets åtgärder. Mest handlar de om de pensionerade prästerna Ragnar Block i Horred och Pekka Heikken i Seglora som får möta stiftets åtgärder hårdast.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

De avkragas helt enkelt och tillåts inte fortsätta att predika i Svenska kyrkan. En vigd präst i Svenska kyrkan har annars normalt sett kvar sin rätt att använda kyrkobyggnader för att hålla predikningar i olika sammanhang hela livet.

Men genom att ha lett gudstjänst i till exempel Missionsprovinsens kyrka i Stigen eller Mariakyrkan i Uddevalla, anses de ha brutit de löften de gav när de prästvigdes.

– Om man efter information och varning framhärdar i att leda gudstjänster i Missionsprovinsen som öppet brutit med Svenska kyrkan, innebär det en allvarlig illojalitet mot den kyrka man är vigd i, säger biskopen i stiftet Per Eckerdal i ett uttalande.

Han tillägger att "de präster detta gäller har haft gott om tid på sig till rättelse, som i något fall har skett". Prästen Gunnar Juelsson i Kungälv får prövotid i tre år. "Om Juelsson under prövotiden på nytt visar sig olämplig för sitt uppdrag ska han förklaras obehörig", skriver domkapitlet.

Prästen Lennart Nilsson i Brastad får mild kritik. Komminister Anders Eliasson i Uddevalla har ifrågasatts av stiftsledningen, men slipper någon vidare åtgärd från domkapitlet. En av de ifrågasatta prästerna har fått kritik två gånger. Prästen Carl-Sixten Block tilldelas en erinran av domkapitlet.

Ragnar Block som tidigare gått i svaromål mot stiftsledningen i de här frågorna, tänker inte ge sig utan vidare heller den är gången.

– Vi tänker överklaga det här. Jag anser att domkapitlets beslut strider mot kyrkoordningen, säger Ragnar Block.

– Redan när vi avlade prästlöftena var mötesfriheten grundlagsskyddad och vi hållit gudstjänster enligt kyrkans ordning.

Advokat Andreas Karlgren vid Grönvall & Partners advokatbyrå, menar att ärendet med de avkragade prästerna är intressant.

– Jag företräder några av de här aktuella prästerna som nu överklagar domkapitlets beslut till svenska kyrkans överklagandenämnd. Mig veterligen har den aldrig tagit ställning i ett ärende som liknar detta,säger han.