Stor oro när kommunen tar över skolskjuts: ”Kan bli jättestora konsekvenser”

När Uddevalla kommun tar över skolskjutsen från Västtrafik finns en stor oro bland både föräldrar och pedagoger att skolverksamheter på landsbygden tvingas lägga ner. Gränslandet i Forshälla ett av alla fritids som kan beröras av den nya skolskjutsen.
– En stor oro är ju att barnen inte ska kunna gå kvar och att fritidset måste stänga ner, säger föräldern Mikaela Stenröse.