Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Uddevalla stadshus BlåkullaStadshusKommunhus Bild: Lasse Edwartz

Stora underskott i skola och omsorg

Utöver verksamheternas egna besparingar föreslås centrala åtgärder om restriktioner vid nyanställningar och inköp. Det förväntade budgetöverskottet riskerar annars, enligt den senaste delårsrapporten, att bli ett underskott.

Processen för att kunna spara 80 miljoner kronor nästa år och 200 miljoner totalt under 2020–2022, som Bohusläningen skrev om i början av maj, är i full gång.

Årets första delårsrapport, till och med april, ger ett kortare perspektiv av det ekonomiska läget.

Enligt budget är målet för 2019 ett plusresultat på tre miljoner kronor, vilket nu riskerar att bli minus två miljoner.

Borde inte en kommun av Uddevallas storlek ha betydligt större marginaler än så?

– Absolut borde vi ha det. Det finns ett riktvärde om två procent av nettokostnaderna. Men det är ett ganska vanligt fenomen just under valår, att man lägger en budget som inte medför så kraftfulla effektiviseringsåtgärder. Istället har man valt att dra ner på marginalen, säger ekonomichef Bengt Adolfsson.

Nämndernas verksamhet beräknas gå back med 26 miljoner men situationen kan till stor del räddas upp av annat. Till exempel finns öronmärkta pengar för drift av det nya badhuset i centrum, vilket ännu inte är byggt. Andra uppskjutna investeringar bidrar också till att hålla nere det totala underskottet. På pluskontot finns dessutom lägre kostnader för pensioner, löner och arbetsgivaravgifter än beräknat.

Är det en bra strategi att avvakta med investeringar för att kompensera underskott i verksamheten?

– Inte generellt utan det gäller i så fall att vara medveten om vilka investeringar man väntar med och vad det får för konsekvenser. Investeringar görs ju för att det finns ett behov och de kan också leda till att verksamhet bedrivs mer effektivt.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden går enligt prognosen mot lika stora underskott, minus elva miljoner kronor vardera.

Hemtjänst samt individ- och familjeomsorgens placering av barn och unga, är sociala insatser som har mycket svårt att klara budget.

Inom barn- och utbildningsnämnden dras gymnasieskolan och särskolan med de största avvikelserna,

Vilka åtgärder vidtas centralt för att vända på ekonomin?

– Förutom det arbete som nämnderna redan är igång med gäller allmän återhållsamhet med sådant som inte absolut måste göras, som återbesättning av tjänster, inköp, resor, kurser och annat, säger Bengt Adolfsson.