Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stort knarktillslag mot Uddevallaskolor

Sju gymnasieungdomar misstänks för narkotikabrott

15 ungdomar hämtades av polis för provtagning. Sju testade positivt för olika sorters narkotika. Det blev resultatet av polisens stora insats mot narkotika på fyra gymnasieskolor.

– Det är fler elever vi ville ta in, men de befann sig inte på skolorna när vi var där så det har vi inte kunnat, säger polisinspektör Martin Landberg som ansvarade för tisdagens tillslag.

Att det förekommer narkotika på skolorna i Uddevalla och att ungdomar är narkotikapåverkade under skoltid är inget nytt. Skolpersonal har med oro sett tecken på narkotikaanvändning bland eleverna. Tisdagens tillslag på gymnasierna bekräftade bilden som många haft.

– Insatsen har skett på initiativ av skolan. Samarbetet mellan oss och kommunens drogförebyggande samrodnare är väldigt gott. Man är medveten på skolan och ser signaler att det här står inte rätt till. Det finns en oro och mycket av den oron bekräftades.
Martin Landberg berättar att 20-talet poliser var delaktiga i insatsen som genomfördes på Agnesbergsgymnasiet, Margretegärde, Akademi Sinclair och Thorén Innovation School.

Insatsen sköttes diskret med civilklädda poliser och 15 elever i åldrarna 16–19 togs med för provtagning. Eleverna valdes inte ut slumpvis utan var sådana där polis, skola och socialtjänst har fått indikationer på att de brukar narkotika. Av dessa testade sju positivt för hasch, spice eller subutexliknande preparat.

– Det är mest killar, men det var nån tjej som testade positivt, säger han.
Eftersom ungdomarna är straffmyndiga väntar nu rättsligt efterspel eftersom de kommer att bli anmälda för narkotikabrott. Även socialtjänsten är inkopplad och föräldrar är kontaktade.

– Vi tillkallar alltid föräldrar så att de kan vara med vid förhör och så, det är väldigt viktigt. Reaktionerna från föräldrarna har bara varit positiva. De har haft en oro, det är ju de som märker det först att något inte står rätt till. Nu har de möjlighet att få hjälp av samhället, säger Martin Landberg.

Han menar att det viktigaste är att skicka en signal till ungdomarna om att man har ögonen på dem och att förebygga narkotikaanvändning. Syftet är att förhindra att de hamnar i narkotikamissbruk.

Var det här en engångshändelse eller kommer ni att fortsätta arbetet?

– Det kommer naturligtvis att fortsätta. Det är bara början på någonting så vår vi se vad det utvecklas i. Det hoppas man ju så klart att vi inte får de här signalerna från skolorna, men det kommer inte att räcka med den här insatsen utan vi kommer att fortsätta med insatser framgent.

Ulrika Engebrektsson är brotts- och drogförebyggande samordnare för gymnasieskolorna i Uddevalla, både för de kommunala och de fristående. Hon berättar att skolan ser varningstecken hos vissa ungdomar. Det finns också en relativt liberal syn på droganvändning menar hon.

– Vi ser inte att själva droganvändandet har eskalerat, det ligger på samma nivå. Men det pratas om narkotika mer öppet. Bara att man pratar om det och har en ganska obekymrad inställning, det är oroväckande, säger hon.

Hon betonar att man inte vill ha någon hetsjakt på ungdomar, utan det viktiga är att fånga upp dem i farozonen och hjälpa dem. Från skolan vill man att de ska gå färdigt sin skolgång.

– Vi ska hjälpa och vara stöd, vi gör det här tillsammans med polis och socialtjänst för att visa att vi ser vad ni håller på med och att det finns hjälp att få. Jag tror att vi har en ganska bra bild av vilka ungdomar det handlar om.

Är det nån skola som sticker ut?
– Nej det är ingen som sticker ut. Det går mycket rykten om det men när vi titta så ser vi inte det. I den här insatsen är det inte extra många på någon skola. Däremot går det i perioder. Nu är det vår och då kommer det att öka lite.
Polisen har tidigare gjort liknande tillslag på gymnasieskolor i Lysekil och Strömstad.