Strandpromenaden i Uddevalla renoveras – framkomligheten begränsad i två veckor

Nytt slitlager och dräneringsarbete. Under två veckors tid pågår ett underhållsarbete av Strandpromenaden i Uddevalla, vilket kan påverka framkomligheten för förbipasserande.
– Vi räknar med att vara klara med arbetet till påsk, säger Daniel Larsson, gatuingenjör på gatu- och parkförvaltningen i Uddevalla kommun.