Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På fredagens möte i Göteborg-Oslo-samarbetet ska riktlinjer dras upp för en ny plattform för regionerna med Oslo och Göteborg.  Bild: Olof Ohlsson
På fredagens möte i Göteborg-Oslo-samarbetet ska riktlinjer dras upp för en ny plattform för regionerna med Oslo och Göteborg. Bild: Olof Ohlsson

Tågfrågor på agendan vid stormöte

Utvecklingen av tågförbindelsen är i fokus under mötet för Göteborg-Oslo samarbetet. Men det osäkra politiska läget i Göteborg skapar frågetecken kring vilka beslut som kommer att kunna fattas.

Bohusbiennalen tidigare i höstas handlade om behovet av en utbyggd Bohusbana. Tidigare i november genomfördes en tågkonferens i Oslo där sammankopplingen Oslo-Göteborg var i fokus. Då diskuterades möjligheten att bilda ett bolag för att driva frågan framåt. Men när fredagens politikermöte i Göteborg-Oslo-samarbetet (GO) har samarbetsformerna på dagordningen. Nu är det oklart hur beslutsmässigt mötet blir.

"Inlyssnande möte"

– Det är osäkert om ordföranden i GO, kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofi Hermansson (S) kommer. Men hon har fått inbjudan, säger Ylva Löf som är avdelningschef på stadsledningskontoret i Göteborg och arbetar med GO.

Eftersom styret i Göteborg in i det sista varit en öppen fråga är också Göteborgs stads representation inför GO-mötet oklart.

Göteborg-Oslo-samarbetet etablerades 1995 och är ett politiskt samarbete mellan regioner, Oslo och Göteborg. Målsättningen för samarbetet är att bidra till att utveckla näringsliv och infrastruktur, exempelvis tågförbindelser. Men Charlotta Lundström, chef för externa relationer på Västra Götalandsregionen säger att mötet är viktigt trots oviss representation på mötet.

– Vi kommer att ha ett inlyssnande möte på fredagen. Vi behöver ta ett omtag för att driva infrastrukturfrågorna framåt, säger Charlotta Lundström.

Mellanstatliga nivåer

På mötet kommer man diskutera OECD:s rapport "Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia" som las fram i våras. Rapporten tar upp utvecklingspotentialen i regionen som löper från Malmö till Oslo.

– I och med att OECD pekar ut regionen som högintressant så kan vi få ett helt annat intresse från EU för frågan, säger Charlotta Lundström.

Hon berättar att Västra Götalandsregionen har gått med i organisationen String som är en organisation för politiskt samarbete. Medlemmarna är kommuner och regioner som sträcker sig i söder från Hamburg via Köpenhamn och Malmö, genom Hallands- och Västra Götalandsregionen upp till Östfolds och Akershus fylken till Oslo. Där är också tågförbindelsen ett viktigt ämne.

Narrativet

– Vi har tagit en position här och det är för att vi måste skjuta upp diskussionerna på mellanstatliga nivåer och då är String en bra arena, säger Charlotta Lundström.

Istället för att bilda ett bolag kan samarbetsorganisationen String fylla den funktionen. String startades 1999 som en organisation vars fokus var att driva påverkansarbetet för beslut om en förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Nu vänder String sig norrut.

– Precis som för Femahrn-Bält arbetet behöver vi skapa en tydlig bild och en berättelse för varför det ska satsas på stora infrastukturutbyggnader. För västra Skandinavien handlar det om att skapa och binda samman en region för grön utveckling, säger Thomas Becker som är vd för String Secretariat.

"Green valley"

Han säger att det inte räcker med att prata tekniskt om olika järnvägsspår och broar. Man måste prata om vad regionens identitet kan utvecklas till och det skulle kunna vara att skapa en grön identitet som ett "Green Valley". Samtidigt har EU pekat ut vad man vill prioritera i infrastrukturutvecklingen och det är tågtrafikens flaskhalsar och förbindelser över landsgränser. Västra Götalandsregionens infrastrukturstrateg Max Falk säger att Öxnereds-Halden sträckningen innehåller alla kriterier för just en sådan flaskhals.

– Som beslutet ligger nu är Vänebanan prioriterad men Trafikverket har fått uppdrag att utreda Bohusbanan i en åtgärdsvalsstudie. Men fredagens möte handlar om hur vi ska bygga en plattform för samarbeten för regioner och länder, säger Max Falk.