Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Påverkar dna. Några koppar te per vecka ger epigenetiska förändringar på ditt dna – om du är kvinna. Forskarna misstänker att det minskar risken för cancer.

Te påverkar dna hos kvinnor

Forskare har lyckats visa att te påverkar kvinnors DNA. Tidigare forskning har visat att tedrickande leder till lägre östrogenhalter samt att lägre halter minskar cancerrisken. Nu återstår att bevisa att te faktiskt minskar risken för cancer.

I en europeisk studie med 3000 individer har forskare undersökt hur te- och kaffedrickande påverkar vårt DNA. Det visar sig att tedrickande kvinnor får epigenetiska förändringar i de delar av generna som reglerar östrogennivå och cancer.

Ännu vet inte forskarna om det här är bra eller dåligt. Tidigare forskning har dock visat att tedrickande leder till lägre östrogenhalter, och lägre östrogenhalter kan kopplas ihop med minskad cancerrisk. Det är alltså troligast att te minskar cancerrisken.

- Vi misstänker det, men med dagens data kan vi inte säga att det är så. Vi vill gå vidare och hitta vilken funktion som te har på vårt DNA och hur det påverkar vår hälsa, säger Weronika Ek, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och som har lett studien.

De studerade deltagarna bor i Holland, Sverige och Italien och har fått rapportera hur mycket te de druckit. Mängden har varierat mellan 0,25-2,2 koppar per dag och person. Deltagarna har själva fått välja tesort, så förmodligen har de flesta druckit svart te.

Med i forskargruppen är också statistikern Torgny Karlsson från Ulricehamn och sommarboende i Lysekil.

Är det inte märkligt att ni kan dra sådana här slutsatser när vissa deltagare bara druckit ett par koppar te per vecka?

- Det kanske kan låta konstigt, men den här informationen finns i datan och när man börjar gräva kan vi se de här sambanden. Sen beror det också på att gruppen som vi undersökt är ganska stor och då är det lättare att hitta de här sambanden, säger Torgny Karlsson.

Enligt honom syns resultaten i alla olika testgrupperna var och en för sig, och när man slår ihop dem till en enda stor grupp blir det väldigt tydligt. Ändå vill forskarna att fler ska göra liknande undersökningar och bekräfta deras slutsatser.

- Vi vill alltid att någon annan ska återupprepa forskningsstudien. När andra kommer fram till samma resultat oberoende av oss kan vi med säkerhet säga att det här stämmer.

Studien har uppmärksammats i Sverige och även i England, förmodligen på grund av deras utbredda tedrickande.

Forskningsresultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics.