Temadag lär högstadieeleverna om HBTQI+ och hederskultur

Det finns frågor som kan upplevas som utmanande och kontroversiella att jobba med i ett klassrum framför högstadieelever. Därför ägnade Ramnerödsskolan fredagen åt ämnen som HBTQI+, machokultur och hedersnormer.
– Det är många elever som inte vet att det finns en lag i Sverige som förbjuder diskriminering, säger Hanna Fayad, som är lärare på skolan och som har arrangerat dagen.