Tiggeri var förbjudet i Sverige – fram till 1981

Förbud mot tiggeri. Det är inte något nytt. Men lagen togs bort i Sverige 1981.

ANNONS
|

Tiggeri var länge en laglig metod för fattiga att överleva. Det begränsades med att tiggaren var tvungen att ha ett tiggarpass. Tiggeriet förbjöds i lag den 25 maj 1847.

Tiggare som ansågs arbetsförmögna bestraffades med tvångsarbete och sattes på fästning eller spinnhus. Fattighjon, som inte kunde arbeta, fick i stället gå rotegång, de fick bo omväxlande på olika gårdar eller i fattighus.

Mellan 1885 och 1965 var tiggeri reglerat i lagen om lösdriveri, underlåtenhet att ärligen försörja sig, som det då hette. Lösdrivare dömdes i allmänhet till straffarbete. Lösdriverilagen ersattes 1965 med en lag om samhällsfarlig asocialitet, vilket också innefattade tiggeri.

ANNONS

När de sociala skyddsnäten byggts upp vid mitten av 1900-talet upphörde nästan tiggeriet i Sverige och det var också det som låg bakom att lagen togs bort 1981.

Efter EU-utvidgningen 2007 har tiggarna blivit allt vanligare. Tidigare kunde man utvisa de som inte verkade kunna försörja sig.

(Källa: Wikipedia)

-----------------------------------------------------------------------

Fakta: Förbud i Europa

Danmark: Tiggeri är förbjudet. Polisen har rätt att avvisa tiggare och det är straffbelagt att inte lyda och leder till häktning.

Norge: Är tillåtet sedan 2007, men förbjudet i vissa kommuner.

Grekland: Förbjudet och kan ge böter eller fängelse.

Frankrike: Lagligt sedan 1994, men förbjudet att få barn att tigga.

Luxemburg: Lagligt så länge det inte sker i organiserad form eller i grupp.

Rumänien: Förbjudet, men man får be om hjälp vid verkligt behov, men det är förbjudet att upprepade gånger be om pengar och leder till häktning.

Storbritannien: Förbjudet sedan 1824, men finns ändå tiggare då det är svårt att genomdriva lagen.

Tyskland: Tillåtet så länge barn inte tigger. Man men får inte komma med falska påstående som att man behöver pengar till en operation, om det inte är sant. Då räknas det som bedrägeri.

Ungern: Förbud mot hemlöshet och tiggeri och på vissa platser är det förbjudet att ta saker från papperskorgar och sopstationer.

ANNONS

Sverige: Det är inte förbjudet med tiggeri så längde det inte är tvingande, det vill säga människohandel, eller om tiggaren är påstridig, då det kan räknas som ofredande. Gatumusik räknas inte som tiggeri.

ANNONS