Tio års värdefulla dokument slarvades bort av kommunen

Alla protokoll från kommunrevisorernas tidigare möten är borta – det finns inte ett enda protokoll i arkivet mellan 2004 och 2013. Det kan Bohusläningen nu avslöja.
– Varför har det inte upptäckts tidigare? säger kommunfullmäktiges ordförande, Christina Nilsson (KD).