Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Advokaterna Peter Olsson och Beatrice Rämsell trycker i överklagan på de oklarheter som de menar finns i utredningen om Tishko Ahmed och mordet på Wilma Andersson.
Advokaterna Peter Olsson och Beatrice Rämsell trycker i överklagan på de oklarheter som de menar finns i utredningen om Tishko Ahmed och mordet på Wilma Andersson.

Tishko Ahmeds överklagan: ”Går det verkligen att utesluta andra möjligheter”

Kan någon dömas för mord utan att det är klarlagt att någon har mördats? Med den frågeställningen överklagar advokaterna domen mot Tishko Ahmed, efter att hovrätten kommit fram till att han är skyldig till att ha berövat 17-åriga Wilma Andersson livet.

Hovrätten dömde Tishko Ahmed till 18 års fängelse för att ha mördat sin flickvän, 17-åriga Wilma Andersson, i deras gemensamma bostad i Uddevalla. Den 23-årige mannen dömdes mot sitt nekande och har hela tiden förnekat att han haft något med flickans död att göra, och i november överklagade han själv domen i tre handskrivna brev till Högsta domstolen.

I breven bedyrade han sin oskyld och vädjade att domstolen skulle ta upp hans fall.

”Snälla. Ge mig en chans så kommer jag bevisa att jag är oskyldig”, skrev han bland annat.

Även om breven registrerades och formellt såg som en överklagan uppfyllde de inte de krav som ställs på en överklagan. Bland annat måste det finnas ett yrkande på vad man vill att domstolen ska fatta för beslut och man måste redogöra på vilka grunder domen ska ändras. Tishko Ahmeds försvarsadvokater, Beatrice Rämsell och Peter Olsson, fick förlängd tid på sig att komplettera överklagan, något som nu har gjorts.

LÄS MER: Liten chans att Högsta domstolen tar upp Tishko Ahmeds överklagan

Trycker på oklarheter

Advokaterna trycker i överklagan på de oklarheter som de menar finns i utredningen. Framförallt är frågan om dödsorsaken viktig menar de, då det inte gått att fastställa exakt hur Wilma Andersson bragts om livet.

”Går det verkligen att utesluta andra möjligheter om utredningen inte ger någon klarhet? Kan någon dömas för att uppsåtligen ha tagit en annan persons liv utan att det är klarlagt att personen är mördad?”, undrar Beatrice Rämsell och Peter Olsson.

Inte heller har det gått att fastställa hur kroppen försvunnit från det som pekats ut som mordplatsen, framhåller advokaterna. Vidare menar de att det är ”av vikt för rättstillämpningen” att Högsta domstolen prövar hur någon kan fällas trots de oklarheter som finns.

LÄS MER: Så resonerade hovrätten i Wilma-fallet

Yrkar på sänkt straff

Beatrice Rämsell och Peter Olsson vill också att Högsta domstolen ska pröva fängelsestraffets längd. Det är viktigt, menar de, att domstolar håller sig till det som är bevisat i ett mål och inte lägger till spekulationer eller egna generella slutsatser. Hovrätten menade i sin dom att 17-åriga Wilma Andersson var fysiskt underlägsen 23-årige Tishko Ahmed, och såg detta som en försvårande omständighet.

Detta ifrågasätts av försvarsadvokaterna, som menar att hovrätten inte motiverat hur man kommit fram till detta. ”Det förefaller som att det enbart är det faktum att Wilma är kvinna och att Tishko är man som ligger till grund för slutsatsen”, skriver de i överklagan.

Flera av de omständigheter som hovrätten lyfte fram saknar relevans för straffets längd menar advokaterna som anser att om Tishko Ahmed döms för mordet bör påföljden bli 16 års fängelse.

Även Wilma Anderssons familj har överklagat hovrättens dom, och yrkat att Högsta domstolen ska döma Tishko Ahmed till livstids fängelse.