Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Torsken försvann från Västkusten för flera år sen. Nu har forskarna upptäckt mindre lokala bestånd. Bild: Tryggve Karlsen
Torsken försvann från Västkusten för flera år sen. Nu har forskarna upptäckt mindre lokala bestånd. Bild: Tryggve Karlsen

Torskbestånd upptäckt på Bohuskusten

Lokala torskbestånd finns fortfarande kvar på Bohuskusten, om än små. Förhoppningen är att de med beskydd ska kunna växa sig starka.

Undersökningen visar tydligt att torsk fortfarande leker vid Bohuskusten. Kustvattnen har provtagits med håv för att samla in och uppskatta tillgången på torskägg och därefter har äggens DNA analyserats.

– Våra resultat visar på att det finns ett eget lokalt torskbestånd vid Bohuskusten, men det är ännu okänt hur gammalt det är. Det kan ha uppkommit nyligen genom kolonisering men även vara en rest av det tidigare lokalt stora torskbeståndet. Det är i alla händelser utomordentligt viktigt att beståndet skyddas effektivt, säger Henrik Svedäng, forskare vid Havsmiljöinstitutet.

Han har lett undersökningen och är en av författarna till en artikel om upptäckten som nyligen publicerades i ICES Journal of Marine Science.

Lokalt lekande torsk – Gadus morhua – längs den svenska västkusten är en uppmuntrande upptäckt. Även om resultaten antyder att bestånden är små visar det på behovet av uthållighet i arbetet att bevara havets biologiska mångfald och produktionsförmåga menar Henrik Svedäng.

– Men för att klargöra om torskbeståndet är en nykolonialisering eller rester av det gamla beståndet behövs fler gentester, säger Henrik Svedäng.