Här på Rimnersområdet ska Uddevallas nya simhall byggas.
Här på Rimnersområdet ska Uddevallas nya simhall byggas. Bild: Lasse Edwartz

Totalentreprenör klar för nya simhallen

Nu är det klart vem som ska bygga Uddevallas nya simhall, värd närmare en halv miljard kronor. Exakt utformning och innehåll blir en kommande fråga.

ANNONS
|

På torsdagen blev det offentligt vilket företag som bygger den nya simhallen på Rimnersområdet. Det blir företaget Peab AB.

De tar projektet som en totalentreprenad, vilket innebär att det är Peab som upphandlar arkitekt, konstruktör och installationskonsult.

– Ett simhallsbygge är ett komplext projekt. Det är inte alla bolag som ens vill bygga simhall, vatten är komplext. Därför är den här entreprenadformen särskilt lämplig. Man har en tät samverkan mellan byggherre och beställare, säger kommundirektör Peter Larsson.

Det innebär att byggherren och beställaren har en ”dialog för att få projektet att växa fram”. De kan också i samråd ”välja och precisera innehållet och anpassa bästa lösningarna”, enligt Peter Larsson.

ANNONS

– Därför har vi valt totalentreprenad för att få in byggherrekompetens.

Innehåll får växa fram

Simhallen vid Rimnersvallen ska vara en anläggning för motion, träning och tävling med SM-standard. Anläggningen ska innehålla 50-meters bassäng med åtta till tio banor, hoppbassäng, barnbassäng och bassäng för simundervisning.

– Den här byggnationen bygger på beslut i kommunfullmäktige och där anges det totala ramverket. I själva partneringen har vi budget, 464 miljoner kronor, att skapa mervärde utifrån kompetens, säger Peter Larsson.

Han beskriver vidare att det gamla projektförslaget, för Walkesborg, var mer detaljerat än det som fullmäktige bestämt som ram för Rimnersområdets simhall.

– Exakt hur det ska se ut, om det ska vara kafeteria, gym och andra funktioner runt omkring är just det som ska beslutas under projektets gång, säger Peter Larsson.

När kan vi få se ett arkitektförslag?

– Det är för tidigt att säga nu. Det vet jag inte.

Projekteringen väntas starta till hösten.

– Nu är det en prövotid på beslutet i tio dagar. Sedan är det ju speciella tider just nu, som du vet. Men vi är igång på allvar och fullmäktiges beslut är att badhuset är klart 2024, säger Peter Larsson.

Peab var också med i förberedelserna inför det planerade badhusbygget på Walkesborg. I januari 2019 startade företaget omläggningen av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar. 280 meter ledning drogs i en båge runt området.

ANNONS

Peab bygger badhus även i andra kommuner, till exempel i Kristianstad där budgeten ligger på 468 miljoner och i Köping för 380 miljoner kronor.

Hela Rimnersområdet kan byggas om

Samtidigt med simhallsbygget ska också hela området ses över. Rimnersområdet är ett av kommunens stora projekt och där är simhallen bara en del. Peter Larsson säger att man håller på att ta fram ett projektdirektiv för Rimnersområdet, och att arbetsgruppen har nästa möte i maj då konturerna väntas vara tydligare.

Det handlar till exempel om anläggande av nya planer, konstgräs och eventuell ytterligare verksamhet och kollektivtrafik med mera, enligt Peter Larsson.

– Det är ett stort projekt och kommer att pågå i många år.

Detaljplan för Windingsborg

Det var för ett halvår sedan som Samverkansmajoriteten tog initiativ till att riva upp det rådande beslutet om det så kallade Framtidens bad. Hittills hade kommunen arbetat med inriktning att bygga ett nytt badhus där det gamla står, på Walkesborg. Under byggtiden skulle en tillfällig simhall uppföras på Sörvik, vid hamnen.

Men i början av oktober presenterade Samverkansmajoriteten överraskande planerna på en simhall med tävlingsstandard på Rimnersområdet. Kommunfullmäktige godkände senare på hösten planändringen och därmed skrotades också tanken på det tillfälliga badet.

LÄS MER:Ett första ja till simhall på Rimnersområdet

Nu ska i stället pengar skjutas till för att hålla gamla Wallkesborg i sådant skick att det kan användas i fem år till, tills den nya hallen är klar.

ANNONS

LÄS MER:Efterlyser underlag för beslutet om ny simhall: "Det gick lite för snabbt"

LÄS MER:Fem år till i Walkesborg – nya kostnader väntar

Vad som därefter händer på området är inte beslutat. Den nya detaljplan som arbetades fram för fastigheten Windingsborg, som området heter, lades på is medan inriktningen ändrades om men har nu godkänts i kommunstyrelsen. Den ska slutligt behandlas i kommunfullmäktige på nästa möte, på onsdag den 8 april.

ANNONS