Walkesborgsbadets ventilation är trasig. All badverksamheten stängs därför ner.