Mark Saliba och Martin Saliba är båda dömda
Mark Saliba och Martin Saliba är båda dömda Bild: Privat/Bohusläningen

Trippelmördaren Mark Saliba släpps ut från fängelset – för kort permission

Efter att den livstidsdömde trippelmördaren fått avslag på sin permission 2021 – får han nu sin första permission godkänd av Kriminalvården.
– Det är ingen självklarhet att man får någon form av permission. Man kan se det som en möjlighet och inte en rättighet, säger Marina Lindblad, ställföreträdande kriminalvårdschef i Vänersborg.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Bröderna Mark och Martin Saliba är båda dömda för trippelmordet som skakade Uddevalla i mars 2015. Två unga män och en ung kvinna hittades skjutna på Bävedalsvägen. Den lugna Bohuslänska lördagsmorgonen hade förvandlats till något helt annat.

Sedan dess avtjänar Mark Saliba ett livstids fängelsestraff för morden. Han har avtjänat straffet på flera olika anstalter, bland annat Saltviks anstalt och nu senast Kumla anstalten.

Under sin över sju år långa fängelsevistelse har han vid flera tillfällen varit både hotfull och våldsam och har bland annat fått flera varningar för våld eller hot mot kriminalvårdare och andra intagna. Dessutom har han även åtalats efter att ha deltagit i ett upplopp och har gift sig med en kvinna.

ANNONS

LÄS MER: Fick livstid för trippelmordet – har gift sig bakom fängelsets låsta dörrar

LÄS OCKSÅ: Mark Saliba åtalas efter upplopp på fängelset

Hösten 2020 ansökte Mark Saliba om en så kallad lufthålspermission, men i januari 2021 beslutade Saltviks anstalt att det inte var aktuellt för trippelmördaren.

Lufthålspermission

Lufthålspermissionens syfte är att minska skadeverkningarna av ett långt fängelsestraff.

Den intagne kan få det beviljat först efter två års verkställighet.

Därefter kan den livstidsdömde högst beviljas lufthålspermission var nionde månad.

Permissionen sker tillsammans med uniformerad personal under fyra timmar. Och det är minst två personal med vid varje tillfälle, bedöms personen vara en risk tillsätts fler personal.

Källa: Kriminalvården

De bedömde att riskerna övervägde nyttan som permission kan ha för långvarigt intagna.

”Risk för rymning och fritagning, liksom risk för återfall i kriminalitet och våldsbrott bedöms vara hög”, skrev anstalten bland annat som motivering till beslutet.

Trippelmördaren beviljas permission

I slutet på maj 2022 kom beskedet på Mark Salibas senaste ansökan om permission. I ansökan står det klart att han beviljas en så kallad lufthålspermission av Kumla anstalten i syfte att minska skadeverkningarna som ett frihetsberövande medför.

”Mark Saliba har ansökt om en särskild permission, så kallad lufthålspermission, för att minska skadeverkningarna av frihetsberövandet. Av utredningen framgår är han dömd till ett långt fängelsestraff och att han har varit frihetsberövad i över sju år”.

”Det framgår också att han omfattas av särskilda villkor av vilka det framgår att han i dagsläget inte får beviljas annan utevistelse än särskild permission och att sådan ska vara bevakad”, skriver Kumla anstaltens beslutsfattare.

ANNONS

Anstalten menar alltså att Mark Saliba är i behov av utevistelse för att minska skadeverkningarna av hans fängelsevistelse.

LÄS OCKSÅ: Trippelmördaren halkade i duschen och fick ersättning – överklagade beslutet

Ingen självklarhet att få permission

Marina Lindblad, ställföreträdande chef på Kriminalvården i Vänersborg, kan inte uttala sig om det specifika fallet i sig, men menar att myndigheten ständigt gör riskbedömningar.

– Man ska vara skötsam med låga risker för återfall. Lufthålspermission är för intagna som har avtjänat långa straff.

Om det är en intagen som hotat och använt våld mot både kriminalvårdare och andra intagna, och dessutom fått avslag tidigare. Hur görs bedömningen då?

– Det är klart att vi tar det på stort allvar och ser det som en stor risk. Och då tittar man på hur lång tid som har gått sedan de specifika händelserna. Sådana bedömningar gör vi på alla, inte bara på de som ansöker om lufthålspermission.

Enligt kriminalvårdschefen Marina Lindblad, bör Mark Saliba ha uppvisat ett annat beteende och varit mer skötsam än tidigare – annars hade han aldrig beviljats permissionen.

– Vi tror på att människan kan förändras. Det kan vara stökigt i början av en fängelsevistelse, innan människan har förstått. Därefter brukar det bli bättre med tiden, hur det ser ut i det här fallet kan jag inte uttala mig om. Men jag förutsätter att man gjort en ordentlig riskbedömning.

ANNONS

– Sedan är det ingen självklarhet att man får någon form av permission. Man kan se det som att det är en möjlighet och inte en rättighet, säger Marina Lindblad, ställföreträdande kriminalvårdschef i Vänersborg.

FOTNOT: Med Mark Salibas särskilda permission medföljer en rad villkor. Förbud att använda alkohol och andra berusningsmedel samt bland annat förbud att vistas inom ett visst geografiskt område. Dessutom får permissionen högst omfatta fyra timmar inklusive restid, skriver bland annat Kumla anstalten i sitt beslut.

På grund av säkerhetsmässiga skäl kommer trippelmördaren hållas ovetande om när, var och hur permission kommer genomföras förrän precis innan avresa.

LÄS OCKSÅ: Martin Saliba döms till livstids straffarbete

LÄS OCKSÅ: Martin Saliba vill att rättegången tas om

LÄS OCKSÅ: Dörr efter dörr stängs för Saliba

ANNONS