Studenter från Östrabo springer ut i Museiparken. (Personerna på bilden har inget med artikeln att göra).

ANNONS