Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Monica Bang Lindberg (L) föreslås bli ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Mikael Staxäng (M) i samhällsbyggnadsnämnden och Ann-Charlott Gustafsson i socialnämnden.
Monica Bang Lindberg (L) föreslås bli ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Mikael Staxäng (M) i samhällsbyggnadsnämnden och Ann-Charlott Gustafsson i socialnämnden.

Två av sex ordföranden är kvinnor

Nu är det klart vilka politiker som den nya samverkansmajoriteten vill se på ledande poster i Uddevalla. Två av sex ordförande är kvinnor.

Sex partier har tagit på sig ledarrollen i Uddevalla efter valet. De kallar sig samverkansmajoriteten och består av M+KD+L+C+UP+MP.

Bland de första uppgifterna efter valet är att formera styrkorna och utse vem som ska inneha vilket uppdrag.

Det är redan klart och valt vilka som ska leda kommunfullmäktige. Det gjordes vid förra mötet som också var det nyvalda fullmäktiges första.

LÄS MER: De kommer att styra Uddevalla

Ordförande i fullmäktige är Elving Andersson (C). Förste vice ordförande är Christina Nilsson (KD) och andre vice ordförande är Louise Åsenfors (S).

Nu är också nomineringarna klara för vilka politiker som föreslås styra i de övriga kommunala utskotten och nämnderna.

I barn- och utbildningsnämnden föreslås Roger Ekeroos (M) bli ordförande med Camilla Olsson (C) som förste vice ordförande.

Till kulturnämndens ordförande föreslås Monica Bang-Lindberg (L) och förste vice Gösta Dahlberg (M).

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Mikael Staxäng (M) bli och som förste vice ordförande föreslås Roger Johansson (L).

Socialnämnden föreslås få Ann-Charlott Gustafsson (UP) som ordförande och Henrik Sundström (M) som förste vice ordförande.

I valnämnden föreslås Fredrik Södersten (M) som ordförande.

Redan tidigare är det känt att det blir Christer Hasslebäck (UP som föreslås ta ordförandeskapet i kommunstyrelsen tillsammans med Jarmo Uusitalo (MP) som förste vice ordförande.

– Vi har jobbat med en enkel modell med en fördelning baserad på valresultat naturligtvis men också rätt person på rätt plats, säger en av gruppledarna i de samverkande partierna, Jonas Sandwall (KD).

– Det handlar också om vilka som är med och vilka som möjliga att nominera. Det är en stor omställning för många att ta ett uppdrag, och ett stort ansvar. Vi från KD har nominerat dem som också själva vill och kan ta det ansvaret.

Jonas Sandwall framhåller att processen kring nomineringarna har varit bra och att han tycker att partierna har ett fortsatt gott samarbete.

– Vi har tänkt mycket teambaserat.

Två av nämnderna leds av kvinnor medan fyra ordförandeposter, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och två nämnder, innehas av män.

Hur har resonemanget gått?

– Primärt har varit att ha rätt person på rätt plats. Jag kan främst svara för KD och här har vi en bra presidiefördelning med exempelvis Christina Nilson i KF-presidiet. Det är duktiga nominerade, säger Jonas Sandwall.

Det blir kommunfullmäktige som beslutar om nomineringarna på nästa möte i december.

KOMMUNSTYRELSEN & UTSKOTT

Presidie KS

Ordförande: Christer Hasslebäck (UP)

1:a vice ordförande: Jarmo Uusitalo (MP)

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Ordförande: Jonas Sandwall (KD)

Vice ordförande: Karna Thomasdotter (MP)

Finansutskottet

Ordförande: Christer Hasslebäck (UP)

Jävsutskott

Ordförande: Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Personalutskottet

Ordförande: Christer Hasslebäck (UP)

Samhällsplaneringsutskottet

Ordförande: Jarmo Uusitalo (MP)

Vice ordförande: Roger Ekeroos (M)

KOMMUNFULLMÄKTIGE & NÄMNDER

Presidie KF (valt)

Ordförande: Elving Andersson (C)

1:a vice ordförande: Christina Nilsson (KD)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Roger Ekeroos (M)

1:a vice ordförande: Camilla Olsson (C)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Monica Bang Lindberg (L)

1:a vice ordförande: Gösta Dahlberg (M)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Mikael Staxäng (M)

1:a vice ordförande: Roger Johansson (L)

Socialnämnden

Ordförande: Ann-Charlott Gustafsson (UP)

1:a vice ordförande: Henrik Sundström (M)

Valnämnd

Ordförande: Fredrik Södersten (M)