Två nya butiker till handelsområdet vid Fröland

Lokaler för två nya butiker växer just nu fram på handelsområdet Toften vid Fröland. Etableringarna innebär att berörda företag flyttar verksamhet från andra delar av Uddevalla.