I mars 2007 presenterades nyheten vänskapsavtalet och vinimporten i Bohusläningen.
I mars 2007 presenterades nyheten vänskapsavtalet och vinimporten i Bohusläningen. Bild: Lasse Edwartz

Uddevalla hoppas på nya affärskontakter med Chile

Nu blåser Uddevalla nytt liv i de gamla kontakterna med staden Quintero i Chile. Uddevalla hoppas kunna göra affärer på miljöområdet. Men oroligheterna i landet stoppar den officiella delen av Ingemar Samuelssons (S) besök, och förväntningarna skruvas ner.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Bohusläningen har nyligen granskat det samförståndsavtal som kommunalråden tecknade i augusti med statligt helägda kinesiska företaget China railway corporation company.

LÄS MER:Uddevallas avsiktsförklaring med Kinas järnvägsbolag sågas av experten

LÄS MER:Hamn, handel och hotell – omstridda kinesiska projekten som lockat svenska kommuner

Nu står kommunen i startgroparna i nästa internationella samarbete. Den här gången är det dags att damma av sedan länge avsomnade kontakter med Quintero i Chile.

LÄS MER:Flera frågetecken kring Uddevallas samverkan med Kinas järnvägsbolag

Kommunernas gemensamma historia går närmare 20 år tillbaka, till alldeles i början av 2000-talet, beskriver Ingemar Samuelsson.

– Uppkomsten var ett EU-projekt där man tittade på hur man kunde utveckla handel mellan Chile och Sverige, och då mer konkret mellan Quintero och Uddevalla. Det bildades ett par företag och blev ett par handelsutbyten, men det handlade mest om kunskapsutbyte, säger han.

ANNONS

– Chile ligger åtminstone 20 år efter Sverige vad gäller miljöfrågor.

"Rent allmänt, kan vi som privatpersoner eller kommun hjälpa någon utan att det kostar oss något kan vi väl bjuda på det. Det tillhör god ton, tycker jag", säger Ingemar Samuelsson (S), oppositionsråd i Uddevalla.
"Rent allmänt, kan vi som privatpersoner eller kommun hjälpa någon utan att det kostar oss något kan vi väl bjuda på det. Det tillhör god ton, tycker jag", säger Ingemar Samuelsson (S), oppositionsråd i Uddevalla. Bild: Lasse Edwartz

Sedan hände inte så mycket, beskriver Ingemar Samuelsson vidare, förrän några år senare när dåvarande kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla, Staffan Cronholm (M), ändå befann sig i Chile.

– Han skrev ett intentionsavtal med Quintero, men det har inte resulterat i någonting om man ska vara helt krass. Kontakterna har legat nere, säger Ingemar Samuelsson.

Bohusläningen skrev den 3 mars 2007 om Staffan Cronholm och avtalet med Chile. Avsikten var att satsa på vinimport, och kommunen lät ta fram särskilda etiketter, bland annat med vy över Uddevallabron.

Staffan Cronholm berättade 2007 för Bohusläningen även att han hade med sig flera förfrågningar om samarbete tillbaka hem. Till exempel tillfrågades Uddevalla hamn om stöd inför ett hamnbygge i Quintero.

– Man söker experthjälp från Uddevalla hamn om logistik, mjukvaror, pipelines med mera. Jag kan föreställa mig att vi kan hjälpa till där, sade han.

Tankar presenterades också om att exportera druvor och persikor till Uddevalla, men även flis.

– De har mycket skog i Chile, och är därför intresserade av att exportera till Uddevalla. Tidigare har man skeppat flis till Västerås, beskrev Staffan Cronholm vidare i intervjun.

Studerade Traabs avfallsanläggning

En chilensk delegation besökte senare Uddevalla för att titta på sophantering. De studerade till exempel anläggningen Traab på Häljestorp i Vänersborg.

ANNONS

– Chile lägger fortfarande avfall på hög. Men besöket på Traab resulterade inte i något. Det är en av de bitar där Sverige kan inspirera, hur man knyter ihop avfallshantering och energiproduktion. Just energiproduktion är ett jätteproblem i Chile, de har ett gigantiskt underskott på egen energi, säger Ingemar Samuelsson.

Under många år låg kontakterna nere, men förra sommaren hörde företrädare för Quintero av sig igen.

– De ville diskutera och hade ett uttryckligt behov av att återuppta kunskapsutbyte och hjälp med miljön, säger Ingemar Samuelsson.

Ser nya möjigheter

– Vad som har hänt därefter är att det kom ett domstolsutslag under vintern/våren. Högsta domstolen i Chile har ålagt industrierna kring Quintero att bekosta saneringen. Vad det innebär vet man inte idag, men det öppnar dörrarna för kommuner och företag att gå in och agera. Utifrån det har Quintero bjudit in Uddevalla.

Inbjudan kom från Quinteros borgmästare, Mauricio Carrasco Pardo, den 21 januari i år. Brevet är adresserat till Uddevallas då nytillträdde kommunstyrelseordförande, Christer Hasslebäck (UP).

Den chilenske borgmästaren inleder med att gratulera till valsegern föregående höst och önska stor framgång i arbetet. Han förklarar därefter att han vill återuppliva vänskapsavtalet och påminner om huvudpunkterna i avtalet. Till exempel listar han modernisering av transport, infrastruktur och hållbarhet i Quintero, utbyte av vetenskap och pedagogiska kunskaper samt insatser för folkhälsa och äldrevård.

ANNONS
"Här är det två kommuner som diskuterar med varandra. Men det är lång väg innan det kan bli konkreta affärer", säger Christer Hasslebäck (UP), kommunalråd i Uddevalla.
"Här är det två kommuner som diskuterar med varandra. Men det är lång väg innan det kan bli konkreta affärer", säger Christer Hasslebäck (UP), kommunalråd i Uddevalla. Bild: Edvin Bergström

Brevet avslutas med en inbjudan till Christer Hasslebäck att besöka Quintero. Christer Hasslebäck svarar att relationen med Quintero ”självklart är viktig” för Uddevalla.

”Kan vi skapa en aktivitet som bidrar till nya affärsrelationer för våra gemensamma företag” är kommunen villig att aktivera avtalet, skriver han vidare.

"Ingen välgörenhet utan ren business"

Därmed är vi framme vid läget nu i november 2019.

Eftersom Ingemar Samuelsson förbereder en privat resa till Chile i vinter blir det han som kommer att besöka Quintero för Uddevallas räkning.

– Jag är i Chile privat med jämna mellanrum och kommer att träffa Quintero. Det är inte välgörenhet utan traditionella affärskontakter. Jag kommer att berätta hur vi gör med avfallshantering och energiförsörjning.

Vad hoppas du att Uddevalla kan bidra med?

– Erfarenhetsutbyte, kompetensförsörjning och att vi kanske har företag i Uddevalla som kan medverka. I så fall blir det ren business.

Vad förväntar du dig då i gengäld för Uddevallas räkning?

– Uddevalla har ett antal företag på framkant. Kanske kan Uddevalla Energi medverka på konsultbasis, det är egentligen det jag hoppas på mest konkret.

– Rent allmänt, kan vi som privatpersoner eller kommun hjälpa någon utan att det kostar oss något kan vi väl bjuda på det. Det tillhör god ton, tycker jag, säger Ingemar Samuelsson.

ANNONS

Oroligheter stoppar officiellt besök

Under hösten förändrades dock läget radikalt i Chile. Under oktober har det förekommit svåra oroligheter. Svenska ambassaden konstaterar bland annat att sociala protester i Chile har lett till upplopp med betydande skadegörelse och våldsamheter, till att börja med i Santiago, men i allt större utsträckning även i andra delar av landet. Enligt ambassadens information har nya demonstrationer utlysts och spontana protester är att räkna med över hela Chile. De undantagstillstånd och utegångsförbud som inledningsvis infördes har fasats ut, skriver svenska ambassaden.

– Därför blir det inget officiellt besök som det var tänkt från början. Jag kommer dit inofficiellt, det blir ingen pompa. Besöket ska inte vara del i en allmän propaganda. Nu är det ju ett par månader kvar, jag ska besöka dem i januari om det inte ändras på något sätt, säger Ingemar Samuelsson.

Läget i Chile är oroligt sedan en månad tillbaka.
Läget i Chile är oroligt sedan en månad tillbaka. Bild: Esteban Felix

Det oroliga läget gör också att förväntningarna på besöket och kontakterna med Quintero har skruvats ner åtskilligt, konstaterar han vidare.

Vem betalar resan?

– Jag betalar resan privat. Men för resan mellan Santiago och Quintero betalar kommunen för en hyrbil. Det blir inga andra kostnader för kommunen än den resan, det är tio mil.

Också Christer Hasslebäck ser möjliga vinster i form av nya affärer och säger att han "såklart hoppas" på något tillbaka som gynnar Uddevalla.

ANNONS

– Det är ju vitsen med affärskontakter. Här är det två kommuner som diskuterar med varandra. Men det är lång väg innan det kan bli konkreta affärer.

Får inte favorisera enskilda företag

Kommunallagen ger generellt kommuner möjlighet att främja näringslivet.

– Men de får inte favorisera enskilda företag eftersom det ska råda en likabehandlingsprincip. Det blir en balansgång, säger statsstödsspecialist Christian Blume på Upphandlingsmyndigheten.

– Sedan får man ju se vad det mynnar ut i. Handlar det bara om att förmedla kontakt är det inget konstigt, men om det går till att företag skriver kontrakt till exempel kommer det i ett annat ljus rent juridiskt.

Fakta: Staden drabbades av en miljöskandal

Quintero ligger i provinsen Valparaiso i den södra delen av landet, cirka 10 mil nordväst om huvudstaden Santiago de Chile.

I området finns ett av Chiles viktigaste industriområden med kolkraftverk, ett smältverk och depåer för olja, gas och kemikalier. Analyser beskriver att utsläpp från industrierna innehåller arsenik och svaveldioxid och miljöorganisationen Greenpeace har kallat kuststräckan för Chiles Tjernobyl.

Hösten 2018 inträffade en miljöskandal. Cirka 1000 personer, varav många barn, insjuknade på kort tid. Symtomen var illamående, huvudvärk, magsmärtor och domningar i ben och armar.

(Källor: efeverde.com, sverigesradio.se, notimerica.com med flera)

Fakta: Så säger kommunallagen

"2 kap. Kommunala angelägenheter

Stöd till andra näringsverksamheter

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det."

ANNONS