Uddevalla kommun söker familjehem till ukrainska barn

Behovet av familjehem tros bli stort framöver. Socialtjänsten i Uddevalla söker nu familjer som vill ta emot ensamkommande barn från Ukraina.
– Vi vill vara väl förberedda den dagen då det behövs, säger Annica Johansson, enhetschef på familjeenheten i Uddevalla.