Uddevallabo frias för 20 år gammalt styckmord

Marua Ajouz var 18 år gammal när hon dödades i Malmö strax innan jul 2002. En Uddevallabo som vid den tiden var hennes pojkvän har stått åtalad för mord. Under tisdagen frikändes han av Malmö tingsrätt.
– Det kan inte uteslutas att hon har omkommit genom en olyckshändelse, säger domaren Lisa Löfberg.