Uddevallaborna får nya elmätare med koppling till Kinas kommunistparti

De elmätare som Uddevalla Energi just nu installerar hemma hos Uddevallaborna har kopplingar till kommunistpartiet i Kina.
– Kina är världens största producent, men självklart måste man vara försiktig. Det finns absolut en problematik, säger energibolagets styrelseordförande Sture Svennberg (M).