Uddevallaborna laddade för eldriven omställning

Elkris, priskris, klimatkris. Sällan har väl Mobilitetsdagen varit så i ropet som nu. Energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän hoppas att läget kan leda till större medvetenhet hos företag och privatpersoner.
– Det höga elpriset driver på omställningen. Vi är helt nedringda, säger Eva Ginstrup.

Redan kund?Logga in här