Uddevallaborna överens: ”Kvinnor ska ha samma lön som män”

När det kommer till jämställdhet är lika lön för lika arbete den viktigaste frågan. Det tycker samtliga personer Bohusläningen pratade med i vårsolen.
– Otroligt att vi inte kommit längre, säger Uddevallabon Helen Olsson.