Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Uddevallapartiet attackerar Ikea-satsningen

Uddevallapartiets Hans Jonasson går nu på offensiven mot Ikea- satsningen.I en interpellation ställer han kommunalråden Sture Svennberg (M), Magnus Jacobsson (KD) och Essam El-Naggar (FP) mot väggen.

Det som Hans Jonasson vänder sig emot är kommunalrådens uttalande i en debattartikel i Bohusläningen om att Ikea/Ikano-etableringen i fullt utbyggt läge ska ge ungefär 1 000 arbetstillfällen.

Västra Torp har, enligt Jonassons beräkningar, 971 arbetstillfällen på sitt handelsutrymme vilket är större än det som är tänkt för Ikea och Ikano. Därför undrar han över kommunal-rådens kalkyl.

Kommunal motorväg?

Han frågar även när det blev kommunens ansvar att bygga om en motorväg.

Han vill vidare veta hur stor del av de 189 miljoner kronor som kommunen går in med som kommer att gå till att leda trafik till och från Ikea/Ikano-området.

Jonasson undrar också om Uddevalla tidigare köpt in och gjort i ordning tomt till ett enskilt företag, och hur mycket det kostade att iordningställa handels- och industritomter som kommunen etablerat på Kuröd och Ljungskile.

I debattinlägget påpekar kommunalråden att man valt att plocka lite utav det egna kapitalet för att betala investeringen på Östra Torp med.

På så sätt menar kommunalråden att man inte behöver ställa Torpinvesteringen mot den dagliga kommunala driften.

Jonasson i sin tur vill ha svar om på vilket sätt de pengar som nu används för investeringen i Torpområdet inte hade kunnat användas för att bygga förskolor, grundskolor och äldreboenden.

Svar i fullmäktige

Avslutningsvis tar han upp hur kommunalråden kalkylerat för att komma fram till att ”denna gigantiska subvention”, som han kallar den, av framförallt ett enskilt företag är lönsamt i bemärkelsen att det ger mer skatteintäkter än vad subventionen kostar invånarna.

– Vi får svara på interpellationen i fullmäktige. Sedan ska jag också kontrollera om han verkligen får ställa en interpellation till tre stycken, kommenterar Sture Svennberg.