Abbi Tehyrell har i sin roll som projektledare haft det övergripande ansvaret för de senaste årens upprustning av Uddevallatunnlarna.

ANNONS