Jasmin Alimanovic arbetar i klassrummet som vanligtvis är fullt med elever.