Stefan Barksten Sävland på socialförvaltningen har arbetat fram kommunens färska rapport om hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten bygger på 98 intervjuer. De intervjuade tecknar i rapporten en tydlig bild av ett allt mer cementerat utanförskap i redan segregerade områden.