NTF ger Uddevalla låga betyg för cykelvägnätet i kommunen.