Kärranäsvägen är en enskild väg men kring den finns många intressen för allmänheten.