Kommunen begär nu att länsstyrelsen drar in tillståndet för Samgräv recyclings deponi vid Torp.