GÖTEBORG 2018-03-22 Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetare Göteborgs universitet, säger att allt färre besöker valstugor.

ANNONS