Vårdcentraler stänger alla drop in-mottagningar

Vårdcentralerna i Bohuslän har infört separerade flöden och entréer för patienter, många bokade besök är omplanerade till telefon eller skype och alla drop in-möjligheter är stängda.
– Vi jobbar timme för timme men är förberedda, säger Mats Dahl, primärvårdschef för Närhälsan.

ANNONS

All omsorg och sjukvård prövas hårt just nu. Sjukhus, vårdcentraler och tandvård planerar om och anpassar sig efter rådande coronasitustion. Förra året under januari, februari och mars var medelväntetiden hos 1177 runt 12–13 minuter. För den som ringde 1177 i måndags var väntetiden betydligt längre.

– Vi har långa väntetider och medelväntetiden under måndagen var drygt en timme och 15 minuter. Men vi bemannar upp så mycket vi kan med timanställd personal och ordinarie personal. Orossamtalen har minskat eftersom de troligtvis kommer till krisinformation 113 13 istället, säger Jill Johansson, tillförordnad verksamhetschef 1177 Vårdguiden telefon.

Har ni någonsin varit med om något liknande?

ANNONS

– Nej, säger Jill Johansson.

Stängda drop in

Närhälsan med vårdcentralerna i området har styrt om arbetet. Alla drop in-möjligheter för patienter är stängda enligt Mats Dahl, primärvårdschef för Närhälsan i Uddevalla.

– Vi vill inte att patienter ska komma till oss utan vi vill att de ringer innan så vi kan göra en första bedömning på telefon, säger han.

Mats Dahl är primärvårdschef för Närhälsan område 2 som inkluderar Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Stenungsund, Tjörn, Kungälv och Ale.
Mats Dahl är primärvårdschef för Närhälsan område 2 som inkluderar Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Stenungsund, Tjörn, Kungälv och Ale. Bild: Västra Götalandsregionen

På vårdcentralerna har man också infört så kallade separerade flöden av patienterna. Det vill säga att patienter som visar symptom på luftvägssjukdom eller andra influensaliknande symptom går in i en separat ingång och blir hänvisade till ett separat väntrum. Övriga patienter använder en annan ingång och ett annat väntrum.

– Har patienten ett planerat besök hos oss kan det bli så att man istället får prata med en sjuksköterska eller en läkare på telefon eller via Skype. Är det möjligt kan man också boka om besöket. Måste man fysiskt träffa en läkare eller sjuksköterska så går det naturligtvis fortfarande, säger Mats Dahl.

Behöver man förnya recept görs en bedömning från fall till fall.

Samma förhållningsregler och situation gäller för Närhälsan i norra Bohuslän och Dalsland uppger primärvårdschefen Ulrika Holmqvist.

Märker av det på akuten

I och med att drop in-mottagningarna är stängda och att väntetiderna till 1177 är långa så söker sig många människor vidare, något som akuten på Näl märker av.

ANNONS

– Det brukar bli så att när man inte kommer fram till vården, till 1177 eller till sin vårdcentral så tar man sig till akuten eftersom den alltid är öppet. Det kommer folk som vill bli testade för covid-19, som inte har förstått att vi inte testar längre. Så ja, vi märker av det men det är hanterbart, säger Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården.

Niklas Claesson betonar åter igen att om man har luftvägssymptom eller influensaliknande symptom ska man inte komma till sjukhuset utan hålla sig hemma.

ANNONS