”I så fall så kommer det bli ett paradigmskifte i hela diabetes typ 1-vården”, säger Marcus Lind, överläkare i diabetologi, om potentialen i den världsunika studie han ska leda från Uddevalla, som beviljats nära 20 miljoner i stöd från statens Vetenskapsråd.

Redan kund?Logga in här