Varningen: Skarven hotar torskbeståndet i Byfjorden

Under en lång tid har statusen på torskbestånden i svenska vatten varit dålig. Utanför Lindesnäs i Uddevalla finns flera konstgjorda torskrev men för skarvarna som häckar i området kan fiskarna vara kalasmat. Bland experter råder det dock oenighet kring huruvida skarven utgör ett hot mot Byfjordens torskar.